Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

36
Miejscowość Garbno
Kod pocztowy 11-430
Gmina Korsze
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

897543732
Regon 51945925400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Garbno pod adresem 36. Numer tel. do szkoły to 897543732. Nr faksu: 897543732. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Korsze, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 51945925400000.

Pobieranie nauki w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 51, z czego 25 to gimnazjalistki, a 26 stanowili chłopcy. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1864 uczniów w powiecie przypada 18 innych gimnazjów (103,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.43.290.07
2006-9.530.95-4.13
2007-9.332.47-2.91
2008-3.022.631.33
20090.843.974.3
2010-8.351.02-2.62
2011-4.354.263.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.654.54-0.53
2006-7.880.15-5.78
2007-6.283.62-2.97
2008-4.891.73-1.41
20091.033.460.12
2010-9.832.62-4.51
2011-4.963.180.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.