Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Bolesław Chrobry

Adres Gimnazjum

brak 12
Miejscowość Drzonowo
Kod pocztowy 78-133
Gmina Kołobrzeg
Powiat kołobrzeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

943587187
Regon 33101085800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Drzonowo pod adresem brak 12. Telefon do szkoły to 943587187. Nr faksu: 943587187. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Kołobrzeg, powiat kołobrzeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimdrzonowo.szkolnastrona.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 33101085800000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 104, z czego 47 to uczennice, a 57 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,89. Powiat kołobrzeski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 2377 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (125,11 na placówkę), a średnia w województwie to 148,59 (49482 gimnazjalistów na 333 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Drzonowo: 2
  • w gminie Kołobrzeg: 3
  • powiat kołobrzeski: 28
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200511.111.4214.23
20063.190.684.66
20073.830.833.98
20080.121.735.29
20094.031.565.18
20100.61.057.65
20116.180.928.34
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.11-0.198.02
20061.611.084.9
2007-0.261.241.04
20080.770.655.49
2009-0.751.585.68
20100.041.187.33
20115.091.298.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.