Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum

Boguszyce 54
Miejscowość Boguszyce
Kod pocztowy 62-619
Gmina Wierzbinek
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

632611016
Regon 31150508000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Boguszyce pod adresem Boguszyce 54. Telefon do szkoły to 632611016. Nr faksu: 632611016. Gimnazjum działa na terytorium gminy Wierzbinek, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimbog.republika.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 31150508000000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 166, z czego 88 to dziewczynki, a 78 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 25 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,13. Powiat koniński ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4518 uczniów w powiecie przypada 25 innych gimnazjów (180,72 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Boguszyce: 1
  • w gminie Wierzbinek: 6
  • powiat koniński: 63
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.77-0.83-5.02
2006-1.93-1.91-1.88
2007-3.56-2.62-3.95
2008-0.96-0.78-2.71
20090.65-2.16-1.1
2010-4.92-2.93-5.78
2011-1.1-1.68-2.52
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.15-0.04-3.83
2006-3.15-1.03-5.29
2007-5.71-1.79-4.84
2008-2.29-0.57-4.79
2009-1.3-1.92-3.76
2010-4.37-2.9-5.79
2011-0.86-0.21-1.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa