Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

11-go Listopada 7
Miejscowość Będzin
Kod pocztowy 42-500
Gmina miasto Będzin
Powiat będziński
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

322674612
Regon 27660909800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum mieści się w miejscowości Będzin pod adresem 11-go Listopada 7. Nr tel. do gimnazjum to 322674612. Nr fax: 322674612. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Będzin, powiat będziński , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 27660909800000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 49, z czego 20 to uczennice, a 29 to gimnazjaliści. Powiat będziński ma zarejestrowane 24 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 3449 uczniów w powiecie przypada 24 innych placówek gimnazjalnych (143,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.