Gimnazjujm Specjalne Nr 62


Najważniejsze informacje - Gimnazjujm Specjalne Nr 62

Adres Gimnazjujm Specjalne Nr 62

ul. Dobczycka 20
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 30-820
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjujm Specjalne Nr 62

122657261
Regon 35708924200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjujm Specjalne Nr 62 mieści się w miejscowości Kraków pod adresem ul. Dobczycka 20. Numer tel. do szkoły to 122657261. Faks: 122657261. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 35708924200000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 22, z czego 11 to gimnazjalistki, a 11 stanowili gimnazjaliści. Powiat kraków ma zarejestrowane 108 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 16835 uczniów w powiecie przypada 108 innych placówek gimnazjalnych (155,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa