Gimnazium


Najważniejsze informacje - Gimnazium

Adres Gimnazium

40
Miejscowość Nowe Grochale
Kod pocztowy 05-155
Gmina Leoncin
Powiat nowodworski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazium

227856516
Strona
Regon 01577184600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazium znajduje się w miejscowości Nowe Grochale pod adresem 40. Numer telefonu do gimnazjum to 227856516. Numer fax: 227856516. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Leoncin, powiat nowodworski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zs-glusk.republika.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01577184600000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 36, z czego 15 stanowiły uczennice, a 21 to gimnazjaliści. Powiat nowodworski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2438 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (128,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.15-1.65-3.38
2006-1.52-0.57-4.52
2007-4.04-1.02-3.41
20081.22-2.06-4.35
2009-2.81-1.28-1.33
2010-3.08-1.97-3.73
20111.36-0.97-5.54
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.28-1.83-4.36
2006-6.02-2.27-6.69
2007-4.47-1.92-5.73
20080.28-2-1.55
2009-1.8-1.730.45
20101.61-1.29-0.75
20111.06-2.42-2.94

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa