Gimazjum Im. św. Jana De La Salle


Najważniejsze informacje - Gimazjum Im. Św. Jana De La Salle

Patron św. Jan de La Salle

Adres Gimazjum Im. Św. Jana De La Salle

Słowackiego 101
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-281
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimazjum Im. Św. Jana De La Salle

583425915
Strona
Regon 00274304700136
Organ prowadzący Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich

Gimazjum Im. św. Jana De La Salle mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Słowackiego 101. Telefon do szkoły to 583425915. Nr fax: 583425915. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.lasalle.gda.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 00274304700136. Instytucja rejestracyjna dla Gimazjum Im. św. Jana De La Salle to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół gimnazjalnych (173,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 uczniów na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200515.515.675.67
200616.113.413.41
200718.673.333.33
200818.163.513.51
200919.792.922.92
201015.023.573.57
201114.923.493.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
200522.132.812.81
200618.354.134.13
200720.824.134.13
200821.313.993.99
200924.423.843.84
201024.333.883.88
201121.513.93.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum