Gim


Najważniejsze informacje - Gim

Adres Gim

6
Miejscowość Warcz
Kod pocztowy 83-041
Gmina Trąbki Wielkie
Powiat gdański
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gim

586838184
Regon 22107689700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gim znajduje się w miejscowości Warcz pod adresem 6. Numer tel. do szkoły to 586838184. Numer fax: 586838184. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Trąbki Wielkie, powiat gdański , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 22107689700000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 44, z czego 23 stanowiły gimnazjalistki, a 21 stanowili uczniowie. Powiat gdański ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (188,18 na placówkę), a średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Mapa

gimnazjum