Gim


Najważniejsze informacje - Gim

Patron im.ks.Ferdynanda Machaya

Adres Gim

Piusa Jabłońskiego 4
Miejscowość Jabłonka
Kod pocztowy 34-480
Gmina Jabłonka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gim

182652900
Regon 49196733900000
Organ prowadzący Gmina

Gim znajduje się w miejscowości Jabłonka pod adresem Piusa Jabłońskiego 4. Telefon do gimnazjum to 182652900. Nr fax: 182652900. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Jabłonka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49196733900000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 223, z czego 111 to uczennice, a 112 to gimnazjaliści. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych jednostek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.71-1.08-4.51
2006-2.48-0.88-4.06
2007-4.9-1.66-3.26
2008-6.88-2.47-6.82
2009-3.37-2.35-4.88
2010-4.33-3.05-6
2011-9.35-2.4-4.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.62-1.9-2.61
2006-1.33-1.38-1.95
2007-1.56-2.74-2.37
2008-2.86-2.18-2.59
2009-3.41-1.99-2.9
2010-2.82-2.38-4.23
2011-5.55-1.84-2.71

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.