Gdańskie Gimnazjum "lingwista" Im. Hymnu Narodowego


Najważniejsze informacje - Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" Im. Hymnu Narodowego

Adres Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" Im. Hymnu Narodowego

Malczewskiego 51
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-107
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" Im. Hymnu Narodowego

583033030
Strona
Regon 19137682000072
Organ prowadzący "Oświata-Lingwista" NCE Sp. z o.o.

Gdańskie Gimnazjum "lingwista" Im. Hymnu Narodowego mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Malczewskiego 51. Nr tel. do szkoły to 583033030. Faks: 583024971. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjum-lingwista.eu. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 19137682000072. Instytucja rejestrująca] dla Gdańskie Gimnazjum "lingwista" Im. Hymnu Narodowego to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 62 gimnazja, a województwo pomorskie - 426. Na 10782 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół gimnazjalnych (173,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 uczniów na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200511.235.675.67
20068.13.413.41
20079.573.333.33
200817.233.513.51
200919.882.922.92
201013.343.573.57
201120.063.493.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
200513.782.812.81
200612.744.134.13
200712.114.134.13
200815.763.993.99
200922.893.843.84
201018.293.883.88
201120.353.93.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa