Filia Gimnazjum Specjalnego W Szpitalu W Kołobrzegu


Najważniejsze informacje - Filia Gimnazjum Specjalnego W Szpitalu W Kołobrzegu

Adres Filia Gimnazjum Specjalnego W Szpitalu W Kołobrzegu

Brzozowa 2
Miejscowość Kołobrzeg
Kod pocztowy 78-100
Gmina miasto Kołobrzeg
Powiat kołobrzeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Filia Gimnazjum Specjalnego W Szpitalu W Kołobrzegu

943549670
Strona
Regon 33143911300001
Organ prowadzący Powiat ziemski

Filia Gimnazjum Specjalnego W Szpitalu W Kołobrzegu mieści się w miejscowości Kołobrzeg pod adresem Brzozowa 2. Numer telefonu do gimnazjum to 943549670. Nr faksu: 943549674. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Kołobrzeg, powiat kołobrzeski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.soswokruszek.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 33143911300001.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat kołobrzeski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 2377 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (125,11 na placówkę), a średnia w województwie to 148,59 (49482 uczniów na 333 placówek).

Mapa