Eureka Gimnazjum Dla Dorosłych W Rzeszowie


Najważniejsze informacje - Eureka Gimnazjum Dla Dorosłych W Rzeszowie

Adres Eureka Gimnazjum Dla Dorosłych W Rzeszowie

Okulickiego 20
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-206
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Eureka Gimnazjum Dla Dorosłych W Rzeszowie

173070030
Strona
Regon 18057465500038
Organ prowadzący Ewa Janowska, Waldemar Nowicki

Eureka Gimnazjum Dla Dorosłych W Rzeszowie mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Okulickiego 20. Telefon do gimnazjum to 173070030. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.eurekaszkola.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 18057465500038. Organ rejestracyjny dla Eureka Gimnazjum Dla Dorosłych W Rzeszowie to miasto na prawach powiatu.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat rzeszów ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 5393 uczniów w powiecie przypada 27 innych gimnazjów (199,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Mapa