Dwuletnie Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych W Strzelnie


Najważniejsze informacje - Dwuletnie Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych W Strzelnie

Adres Dwuletnie Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych W Strzelnie

Gimnazjalna 17
Miejscowość Strzelno
Kod pocztowy 88-320
Gmina Strzelno
Powiat mogileński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 31150684200097
Organ prowadzący Elżbieta Cytrowska, Anna Pawłowska

Dwuletnie Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych W Strzelnie znajduje się w miejscowości Strzelno pod adresem Gimnazjalna 17. Numer tel. do liceum to 523189577. Fax: 523189577. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Strzelno, powiat mogileński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 31150684200097. Jednostka rejestracyjna dla Dwuletnie Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych W Strzelnie to powiat ziemski.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat mogileński ma zarejestrowane 11 liceów, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 553 uczniów w powiecie przypada 11 innych licealnych szkół średnich (50,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,86 (32129 uczniów na 346 placówek).

Mapa