Dwujęzyczne Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej


Najważniejsze informacje - Dwujęzyczne Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej

Adres Dwujęzyczne Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej

Zielińskiego 38
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 53-534
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Dwujęzyczne Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej

713611022
Strona
Regon 93191045400021
Organ prowadzący Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Dwujęzyczne Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Zielińskiego 38. Telefon do gimnazjum to 713611022. Fax: 717822620. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest fundacje. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.fem.org.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 93191045400021. Instytucja rejestrująca] dla Dwujęzyczne Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej to gmina.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych gimnazjów (182,31 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200523.377.077.07
200621.5466
200721.976.576.57
200818.494.94.9
200916.385.825.82
201016.036.026.02
201114.365.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
200517.16.716.71
200622.687.137.13
200722.287.347.34
200824.786.526.52
200924.438.048.04
201029.817.947.94
201121.935.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa