Dumny Ryś


Najważniejsze informacje - Dumny Ryś

Adres Dumny Ryś

Elekcyjna 21/23
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-128
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Dumny Ryś

618436304
Strona
Regon 63423992530000
Organ prowadzący Fundacja Familijny Poznań

Dumny Ryś mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Elekcyjna 21/23. Numer telefonu do przedszkola to 618436304. Numer fax: 618346304. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest fundacje. Stronę www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.familijny.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 63423992530000. Instytucja rejestracyjna dla Dumny Ryś to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 16, z czego 10 stanowiły dziewczynki, a 6 stanowili chłopcy. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa