Czteroletnie Technikum


Najważniejsze informacje - Czteroletnie Technikum

Adres Czteroletnie Technikum

23 Stycznia 13
Miejscowość Solec Kujawski
Kod pocztowy 86-050
Gmina Solec Kujawski
Powiat bydgoski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Czteroletnie Technikum

523871309
Strona
Regon 34019974500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Czteroletnie Technikum mieści się w miejscowości Solec Kujawski pod adresem 23 Stycznia 13. Telefon do technikum to 523871309. Numer fax: 523878746. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Solec Kujawski, powiat bydgoski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsoizsolec.eu. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 34019974500000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 74, z czego 11 to uczennice, a 63 to słuchacze. Powiat bydgoski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 742 uczniów w powiecie przypada 7 innych techników (106 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Mapa