Czteroletnie Technikum


Najważniejsze informacje - Czteroletnie Technikum

Patron MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

Adres Czteroletnie Technikum

CURIE-SKŁODOWSKIEJ 22/24
Miejscowość Grudziądz
Kod pocztowy 86-300
Gmina miasto Grudziądz
Powiat Grudziądz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Czteroletnie Technikum

566427742
Regon 87168034500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Czteroletnie Technikum znajduje się w miejscowości Grudziądz pod adresem CURIE-SKŁODOWSKIEJ 22/24. Numer telefonu do szkoły to 566427742. Numer fax: 566427742. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terenie gminy Grudziądz, powiat Grudziądz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 87168034500000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 459, z czego 339 to uczennice, a 120 to słuchacze. Powiat grudziądz ma zarejestrowane 8 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 2179 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół średnich technicznych (272,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 uczniów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 85 41,60 % -
język angielski ustny podstawowy 44,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 59,10 % -
język niemiecki ustny podstawowy 48,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 49,10 % -
język polski pisemny podstawowy 85 51,70 % -
język polski ustny podstawowy 85 60,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 41,60 % 9 (z 17) 9 (z 17) 9 (z 17) 173 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 44,90 % 15 (z 17) 15 (z 17) 15 (z 17) 225 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 59,10 % 8 (z 17) 8 (z 17) 8 (z 17) 137 (z 316)
język niemiecki ustny podstawowy 48,30 % 11 (z 15) 11 (z 15) 11 (z 15) 120 (z 195)
język niemiecki pisemny podstawowy 49,10 % 9 (z 15) 9 (z 15) 9 (z 15) 109 (z 195)
język polski pisemny podstawowy 51,70 % 5 (z 17) 5 (z 17) 5 (z 17) 119 (z 330)
język polski ustny podstawowy 60,40 % 10 (z 17) 10 (z 17) 10 (z 17) 230 (z 329)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr