Czteroletnie Technikum


Najważniejsze informacje - Czteroletnie Technikum

Patron im. Związku Młodzieży Wiejskiej

Adres Czteroletnie Technikum

Szkolna 5
Miejscowość Dobrzyń nad Wisłą
Kod pocztowy 87-610
Gmina Dobrzyń Nad Wisłą
Powiat lipnowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Czteroletnie Technikum

542531105
Strona
Regon 91130532600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Czteroletnie Technikum mieści się w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą pod adresem Szkolna 5. Telefon do technikum to 542531105. Faks: 542531105. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terytorium gminy Dobrzyń Nad Wisłą, powiat lipnowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem zsdobrzyn.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 91130532600000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce to 159, z czego 74 to słuchaczki, a 85 stanowili słuchacze. Powiat lipnowski ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 691 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół średnich technicznych (138,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski ustny podstawowy 30,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 47,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 20 38,80 % -
język rosyjski ustny podstawowy 47,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 57,30 % -
język polski pisemny podstawowy 20 51,20 % -
język polski ustny podstawowy 20 59,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski ustny podstawowy 30,60 % 1 (z 2) 1 (z 2) 8 (z 10) 285 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 47,60 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 10) 225 (z 316)
matematyka pisemny podstawowy 38,80 % 1 (z 2) 1 (z 2) 6 (z 11) 189 (z 329)
język rosyjski ustny podstawowy 47,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 8) 81 (z 131)
język rosyjski pisemny podstawowy 57,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 8) 73 (z 131)
język polski pisemny podstawowy 51,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 6 (z 11) 125 (z 330)
język polski ustny podstawowy 59,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 11) 240 (z 329)

Mapa