Czteroletni Technikum Fryzjerskie Dla Dorosłych Euroschool


Najważniejsze informacje - Czteroletni Technikum Fryzjerskie Dla Dorosłych Euroschool

Adres Czteroletni Technikum Fryzjerskie Dla Dorosłych Euroschool

Tadeusza Wendy 7/9
Miejscowość Gdynia
Kod pocztowy 81-341
Gmina miasto Gdynia
Powiat Gdynia
Województwo pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Czteroletni Technikum Fryzjerskie Dla Dorosłych Euroschool

586254810
Strona
Regon 22070431100067
Organ prowadzący Firma Usługowo-Handlowa Andrzej Szczech

Czteroletni Technikum Fryzjerskie Dla Dorosłych Euroschool znajduje się w miejscowości Gdynia pod adresem Tadeusza Wendy 7/9. Numer tel. do szkoły to 586254810. Nr faksu: 586652326. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na terenie gminy Gdynia, powiat Gdynia , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę www technikum znajdziemy pod adresem www.euroschool.net.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 22070431100067. Instytucja rejestracyjna dla Czteroletni Technikum Fryzjerskie Dla Dorosłych Euroschool to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

Powiat gdynia ma zarejestrowane 22 szkoły techniczne, a województwo pomorskie - 150. Na 3129 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół średnich o profilu technicznym (142,23 na placówkę), a średnia w województwie to 208,22 (31233 słuchaczy na 150 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 2 28,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 47,00 % -
język angielski ustny podstawowy 80,00 % -
język polski pisemny podstawowy 2 32,50 % -
język polski ustny podstawowy 2 82,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 28,00 % 46 (z 48) 46 (z 48) 45 (z 48) 347 (z 367)
język angielski pisemny podstawowy 47,00 % 46 (z 48) 46 (z 48) 46 (z 48) 346 (z 356)
język angielski ustny podstawowy 80,00 % 42 (z 46) 42 (z 46) 42 (z 46) 316 (z 352)
język polski pisemny podstawowy 32,50 % 43 (z 47) 43 (z 47) 43 (z 47) 356 (z 366)
język polski ustny podstawowy 82,50 % 42 (z 45) 43 (z 45) 42 (z 45) 357 (z 365)

Mapa