Centrum Opieki I Rozwoju Tęczowa Dolina Niepubliczne Przedszkole W Leśnej


Najważniejsze informacje - Centrum Opieki I Rozwoju Tęczowa Dolina Niepubliczne Przedszkole W Leśnej

Adres Centrum Opieki I Rozwoju Tęczowa Dolina Niepubliczne Przedszkole W Leśnej

bAWOROWO 22B
Miejscowość Leśna
Kod pocztowy 59-820
Gmina Leśna
Powiat lubański
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Centrum Opieki I Rozwoju Tęczowa Dolina Niepubliczne Przedszkole W Leśnej

884140295
Strona
Regon 02120426100033
Organ prowadzący CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU TĘCZOWA DOLINA NIEPUBLICZ

Centrum Opieki I Rozwoju Tęczowa Dolina Niepubliczne Przedszkole W Leśnej znajduje się w miejscowości Leśna pod adresem bAWOROWO 22B. Numer tel. do przedszkola to 884140295. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Leśna, powiat lubański , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.teczowadolina.com.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 02120426100033. Jednostka rejestrująca dla Centrum Opieki I Rozwoju Tęczowa Dolina Niepubliczne Przedszkole W Leśnej to gmina.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat lubański ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1021 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (78,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Mapa