Centrum Kształcenia Ustawicznego W Suwałkach Gimnazjum Dla Dorosłych W Suwałkach


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Ustawicznego W Suwałkach Gimnazjum Dla Dorosłych W Suwałkach

Adres Centrum Kształcenia Ustawicznego W Suwałkach Gimnazjum Dla Dorosłych W Suwałkach

Sejneńska 33
Miejscowość Suwałki
Kod pocztowy 16-400
Gmina miasto Suwałki
Powiat Suwałki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Centrum Kształcenia Ustawicznego W Suwałkach Gimnazjum Dla Dorosłych W Suwałkach

875653630
Strona
Regon 00000200021875
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Centrum Kształcenia Ustawicznego W Suwałkach Gimnazjum Dla Dorosłych W Suwałkach mieści się w miejscowości Suwałki pod adresem Sejneńska 33. Numer telefonu do gimnazjum to 875653630. Numer faksu: 875653634. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Suwałki, powiat Suwałki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.zst.suwalki.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 00000200021875.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat suwałki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 2444 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół gimnazjalnych (174,57 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.07-3.64-3.64
20062.68-1.9-1.9
20070.52-3.31-3.31
20080-2.07-2.07
2009-5.68-3.72-3.72
20101.65-1.09-1.09
2011-2.28-3.15-3.15
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.4-5.1-5.1
20060.76-3.68-3.68
2007-2.33-4.19-4.19
2008-4.5-3.72-3.72
2009-5.78-3.61-3.61
2010-4.2-2.66-2.66
2011-6.89-2.89-2.89

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa