Centrum Kształcenia Liderów I Wychowawców Im. Pedro Arrupe


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Liderów I Wychowawców Im. Pedro Arrupe

Patron Pedro Arrupe

Adres Centrum Kształcenia Liderów I Wychowawców Im. Pedro Arrupe

Tatrzańska 35
Miejscowość Gdynia
Kod pocztowy 81-313
Gmina miasto Gdynia
Powiat Gdynia
Województwo pomorskie
Typ Placówka doskonalenia nauczycieli
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Centrum Kształcenia Liderów I Wychowawców Im. Pedro Arrupe

586616582
Regon 04001812100022
Organ prowadzący Prowincja Wlk.-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego

Centrum Kształcenia Liderów I Wychowawców Im. Pedro Arrupe mieści się w miejscowości Gdynia pod adresem Tatrzańska 35. Numer telefonu do placówki to 586616582. Nr faksu: 586616582. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Gdynia, powiat Gdynia , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem arrupe.org. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 04001812100022. Jednostka rejestracyjna dla Centrum Kształcenia Liderów I Wychowawców Im. Pedro Arrupe to samorząd województwa.

Powiat gdynia ma zarejestrowane 85 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo pomorskie - 920. Na 697 uczniów w powiecie przypada 85 innych placówek edukacyjnych (8,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 6,75 (6209 wychowanków na 920 placówek).

Mapa