Cech Rzemiosł Różnych - Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła


Najważniejsze informacje - Cech Rzemiosł Różnych - Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła

Adres Cech Rzemiosł Różnych - Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła

Poznańska 18
Miejscowość Inowrocław
Kod pocztowy 88-100
Gmina miasto Inowrocław
Powiat inowrocławski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Cech Rzemiosł Różnych - Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła

523522722
Strona
Regon 34132584400000
Organ prowadzący Cech Rzemiosł Różnych

Cech Rzemiosł Różnych - Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła mieści się w miejscowości Inowrocław pod adresem Poznańska 18. Telefon do szkoły to 523522722. Nr faksu: 523522722. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na obszarze gminy Inowrocław, powiat inowrocławski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.rzemioslo.info. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 34132584400000. Jednostka rejestrująca dla Cech Rzemiosł Różnych - Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat inowrocławski ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 873 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (72,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa