Bydgoskie Gimnazjum Społeczne


Najważniejsze informacje - Bydgoskie Gimnazjum Społeczne

Adres Bydgoskie Gimnazjum Społeczne

Wincentego Pola 19
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-218
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Bydgoskie Gimnazjum Społeczne

523738258
Strona
Regon 34132056800000
Organ prowadzący Towarzystwo Przyjaciół II Społecznego LO

Bydgoskie Gimnazjum Społeczne mieści się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Wincentego Pola 19. Telefon do gimnazjum to 523738258. Nr fax: 523738258. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.2spoleczne.lo.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 34132056800000. Organ rejestracyjny dla Bydgoskie Gimnazjum Społeczne to gmina.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 9071 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół gimnazjalnych (135,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.256.026.02
20066.764.84.8
20077.376.776.77
20083.965.725.72
20094.44.894.89
2010-2.476.226.22
20110.335.465.46
Rok Szkoła Gmina Powiat
200511.176.826.82
20069.826.046.04
20079.37.187.18
20082.656.16.1
20094.875.735.73
2010-2.585.95.9
2011-7.15.215.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum