Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych We Wrocławiu


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych We Wrocławiu

Adres Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych We Wrocławiu

Rynek 42-43/8
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-116
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych We Wrocławiu

713419670
Strona
Regon 47327908501291
Organ prowadzący AP Edukacja sp z o.o.

Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych We Wrocławiu mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Rynek 42-43/8. Numer tel. do szkoły to 713419670. Fax: 713419671. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47327908501291. Jednostka rejestracyjna dla Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych We Wrocławiu to gmina.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych szkół gimnazjalnych (182,31 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Mapa