Ap Edukacja-gimnazjum Dla Dorosłych W Katowicach


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja-Gimnazjum Dla Dorosłych W Katowicach

Adres Ap Edukacja-Gimnazjum Dla Dorosłych W Katowicach

Stawowa 11
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-095
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja-Gimnazjum Dla Dorosłych W Katowicach

326084688
Strona
Regon 24304450300000
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja-gimnazjum Dla Dorosłych W Katowicach znajduje się w miejscowości Katowice pod adresem Stawowa 11. Numer tel. do szkoły to 326084688. Fax: 326084689. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.apedukacja.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 24304450300000. Organ rejestrujący dla Ap Edukacja-gimnazjum Dla Dorosłych W Katowicach to gmina.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat katowice ma zarejestrowane 47 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 6362 uczniów w powiecie przypada 47 innych szkół gimnazjalnych (135,36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Mapa