Akademia Małych Odkrywców


Najważniejsze informacje - Akademia Małych Odkrywców

Patron 0

Adres Akademia Małych Odkrywców

Wita Stwosza 52
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-113
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Akademia Małych Odkrywców

178631099
Regon 18020691100000
Organ prowadzący Prywatne przedszkole Akademia Małych Odkrywców

Akademia Małych Odkrywców znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Wita Stwosza 52. Nr tel. do przedszkola to 178631099. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Portal internetowy placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.maliodkrywcy.edu.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 18020691100000. Organ rejestracyjny dla Akademia Małych Odkrywców to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat rzeszów ma zarejestrowane 69 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 5680 uczniów w powiecie przypada 69 innych przedszkoli (82,32 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Mapa