Akademia Małego Europejczyka


Najważniejsze informacje - Akademia Małego Europejczyka

Adres Akademia Małego Europejczyka

Miejscowość Kołobrzeg
Kod pocztowy 78-100
Gmina miasto Kołobrzeg
Powiat kołobrzeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 81182985400000
Organ prowadzący Kasznia i Syn

Akademia Małego Europejczyka znajduje się w miejscowości Kołobrzeg pod adresem . Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Kołobrzeg, powiat kołobrzeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 81182985400000. Jednostka rejestrująca dla Akademia Małego Europejczyka to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat kołobrzeski ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 1423 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (71,15 na placówkę), a średnia w województwie to 71,81 (29658 dzieci w wieku przedszkolnym na 413 placówek).

Mapa