Akademia Kreatywności


Najważniejsze informacje - Akademia Kreatywności

Adres Akademia Kreatywności

okrzei 47/51
Miejscowość Kielce
Kod pocztowy 25-652
Gmina miasto Kielce
Powiat Kielce
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Akademia Kreatywności

413444433
Regon 29121704700024
Organ prowadzący ryszrad szostak FHU KONCEPT

Akademia Kreatywności znajduje się w miejscowości Kielce pod adresem okrzei 47/51. Numer telefonu do przedszkola to 413444433. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Kielce, powiat Kielce , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem akademiakreatywnosci.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 29121704700024. Instytucja rejestrująca] dla Akademia Kreatywności to miasto na prawach powiatu.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat kielce ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 4924 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (92,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Mapa