Akademia Dzieci Ciekawych świata Niepubliczne Przedszkole W Suwałkach


Najważniejsze informacje - Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole W Suwałkach

Adres Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole W Suwałkach

Młynarskiego 3
Miejscowość Suwałki
Kod pocztowy 16-400
Gmina miasto Suwałki
Powiat Suwałki
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna
Regon 20042377000000
Organ prowadzący Prymus Spółka Cywilna

Akademia Dzieci Ciekawych świata Niepubliczne Przedszkole W Suwałkach mieści się w miejscowości Suwałki pod adresem Młynarskiego 3. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Suwałki, powiat Suwałki , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 20042377000000. Jednostka rejestrująca dla Akademia Dzieci Ciekawych świata Niepubliczne Przedszkole W Suwałkach to gmina.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat suwałki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 1672 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (92,89 na placówkę), a średnia w województwie to 67,87 (22330 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Mapa