Air Products


Najważniejsze informacje - Air Products

Adres Air Products

Krakowska 36/38
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-425
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Air Products

713433123
Regon 01110910000000
Organ prowadzący Air Products

Air Products mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Krakowska 36/38. Nr tel. do placówki to 713433123. Nr faksu: 713725918. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.airproducts.com.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 01110910000000. Jednostka rejestracyjna dla Air Products to miasto na prawach powiatu.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 170 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo dolnośląskie - 988. Na 3379 uczniów w powiecie przypada 170 innych placówek edukacyjnych (19,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 9,39 (9275 kursantów na 988 placówek).

Mapa