Administracja Oświaty W Kluczborku


Najważniejsze informacje - Administracja Oświaty W Kluczborku

Adres Administracja Oświaty W Kluczborku

Kościuszki 1
Miejscowość Kluczbork
Kod pocztowy 46-200
Gmina Kluczbork
Powiat kluczborski
Województwo opolskie
Typ ZEAS (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół)
Uprawnienia publiczna

Telefon Administracja Oświaty W Kluczborku

774181348
Strona
Regon 53050506600000
Organ prowadzący Gmina

1. Administracja Oświaty w Kluczborku - opis placówki

Administracja Oświaty w Kluczborku to instytucja publiczna, której głównym zadaniem jest zarządzanie i nadzorowanie systemu oświaty na terenie gminy Kluczbork. Placówka ta jest odpowiedzialna za koordynowanie działań szkół i innych instytucji edukacyjnych, a także za zapewnienie najwyższych standardów nauczania i wychowania. Administracja Oświaty w Kluczborku jest miejscem, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące kierunków rozwoju oświaty na terenie gminy. To tutaj opracowywane są strategie edukacyjne, plany rozwoju szkół, a także programy wspierające edukację na różnych poziomach. Placówka ta jest również odpowiedzialna za realizację polityki oświatowej państwa na szczeblu lokalnym. Współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji, a także z rodzicami i samorządem terytorialnym.

2. Administracja Oświaty w Kluczborku - dokładny adres

Administracja Oświaty w Kluczborku mieści się w centrum miasta, przy ulicy Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, w województwie opolskim. Lokalizacja ta jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców Kluczborka, jak i dla osób z okolicznych miejscowości. Budynek, w którym znajduje się placówka, jest dobrze widoczny i łatwo rozpoznawalny, co ułatwia odnalezienie go osobom, które po raz pierwszy odwiedzają Administrację Oświaty.

3. Administracja Oświaty w Kluczborku - dane kontaktowe

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administracją Oświaty w Kluczborku, możesz to zrobić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 774181348 lub 774182381. Placówka posiada również stronę internetową www.ao.kluczbork.pl, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące jej działalności, a także aktualności z życia oświaty na terenie gminy Kluczbork.

4. Administracja Oświaty w Kluczborku - dodatkowe informacje

Administracja Oświaty w Kluczborku jest placówką publiczną, działającą na rzecz gminy Kluczbork. Jej identyfikator REGON to 53050506600000. Placówka ta jest odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na terenie gminy, a także za wspieranie inicjatyw edukacyjnych i rozwoju lokalnej społeczności. Wszystkie działania Administracji Oświaty w Kluczborku są skierowane na zapewnienie najwyższej jakości edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Placówka ta dba o to, aby szkoły i inne instytucje edukacyjne na terenie gminy Kluczbork były miejscami bezpiecznymi, przyjaznymi dla dzieci i młodzieży, a także sprzyjającymi ich wszechstronnemu rozwojowi.

Mapa