Abeec


Najważniejsze informacje - Abeec

Adres Abeec

Przemiarki 23/L1 L3
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 30-384
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Abeec

602307701
Regon 12240618200000
Organ prowadzący Janina Kurpińska

Abeec mieści się w miejscowości Kraków pod adresem Przemiarki 23/L1 L3. Numer telefonu do przedszkola to 602307701. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.abeec.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 12240618200000. Organ rejestracyjny dla Abeec to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat kraków ma zarejestrowane 271 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 17964 uczniów w powiecie przypada 271 innych przedszkoli (66,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa