6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Technicznych We Włocławku


Najważniejsze informacje - 6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Technicznych We Włocławku

Adres 6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Technicznych We Włocławku

Ogniowa 2
Miejscowość Włocławek
Kod pocztowy 87-800
Gmina miasto Włocławek
Powiat Włocławek
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon 6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Technicznych We Włocławku

542342974
Strona
Regon 91094945800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Technicznych We Włocławku znajduje się w miejscowości Włocławek pod adresem Ogniowa 2. Nr tel. do szkoły zawodowej to 542342974. Numer faksu: 542342974. Szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Włocławek, powiat Włocławek , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy ZSZ znajdziemy pod adresem zst.com.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 91094945800000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat włocławek ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1201 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (109,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa