23 Gimnazjum W Zespole


Najważniejsze informacje - 23 Gimnazjum W Zespole

Patron Włodzimierz Puchalski

Adres 23 Gimnazjum W Zespole

Minerska 1/3
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 94-304
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon 23 Gimnazjum W Zespole

426347092
Regon 47241091000000
Organ prowadzący Gmina

23 Gimnazjum W Zespole mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Minerska 1/3. Numer tel. do gimnazjum to 426347092. Nr fax: 426347092. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 47241091000000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 124, z czego 49 stanowiły uczennice, a 75 to uczniowie. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych gimnazjów (166,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.241.171.17
20062.171.251.25
2007-3.80.30.3
20082.8100
2009-4.55-0.44-0.44
2010-2.780.40.4
2011-8.46-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.45-0.24-0.24
2006-1.51.291.29
2007-4.390.930.93
20082.890.210.21
2009-2.750.40.4
2010-4.650.180.18
2011-7.9-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa