2 I 3 Letnia Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - 2 I 3 Letnia Szkoła Zawodowa

Adres 2 I 3 Letnia Szkoła Zawodowa

ks. Piotra Skargi 1
Miejscowość Krosno
Kod pocztowy 38-400
Gmina miasto Krosno
Powiat Krosno
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon 2 I 3 Letnia Szkoła Zawodowa

134743830
Strona
Regon 37101411500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

2 I 3 Letnia Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Krosno pod adresem ks. Piotra Skargi 1. Numer telefonu do szkoły to 134743830. Faks: 134203188. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Krosno, powiat Krosno , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem [email protected]. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 37101411500000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat krosno ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 740 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (148 na placówkę), a średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa