18 Technikum Poligraficzne


Najważniejsze informacje - 18 Technikum Poligraficzne

Patron Mikołaj Rej

Adres 18 Technikum Poligraficzne

Edwarda 41
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 92-229
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 47306542100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

18 Technikum Poligraficzne znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Edwarda 41. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 47306542100000.

Kursant technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 223, z czego 106 stanowiły słuchaczki, a 117 to uczniowie. Powiat łódź ma zarejestrowane 39 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 6848 uczniów w powiecie przypada 39 innych techników (175,59 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,99 (31618 słuchaczy na 186 placówek).

Mapa