Szkoły - gmina stronie Śląskie


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina Stronie Śląskie

Nazwa Adres Miasto
Przedszkole Miejskie Nadbrzeżna 30 Stronie Śląskie
Punk Przedszkolny "Bajlandia" 41 Bolesławów

Szkoły podstawowe - gmina Stronie Śląskie

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Podstawowa Im.bohaterów Westerplatte Kościuszki 57 Stronie Śląskie

Szkoły zawodowe - gmina Stronie Śląskie

Nazwa Adres Miasto
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kościelna 12 Stronie Śląskie

Licea - gmina Stronie Śląskie

Nazwa Adres Miasto
Liceum Ogólnokształcące Kościelna 12 Stronie Śląskie

Technika - gmina Stronie Śląskie

Nazwa Adres Miasto
Technikum Kościelna 12 Stronie Śląskie

Pozostałe - gmina Stronie Śląskie

Nazwa Adres Miasto
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kościelna 12 Stronie Śląskie

Gimnazja - gmina Stronie Śląskie - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Im. Marianny Orańskiej Koscielna 12 Stronie Śląskie

Dostosuj wyszukiwanie