Szkoły - gmina leśnica


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina Leśnica

Nazwa Adres Miasto
Publiczne Przedszkole Im. Braci Grimm 1 Maja 34 Leśnica
Publiczne Przedszkole W Raszowej Kościelna 7 Raszowa
Publiczne Przedszkole W Zalesiu Śląskim Dworcowa 4 Zalesie Śląskie

Szkoły podstawowe - gmina Leśnica

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Podstawowa Zdzieszowicka 23 Leśnica
Szkoła Podstawowa Im. Józefa Wilkowskiego W Zalesiu Śląskim Dworcowa 4 Zalesie Śląskie
Szkoła Podstawowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych W Leśnicy Kozielska 20 Leśnica
Szkoła Podstawowa W Raszowej Góry św.anny 91 Raszowa

Szkoły zawodowe - gmina Leśnica

Nazwa Adres Miasto
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Leśnicy Kozielska 20 Leśnica

Licea - gmina Leśnica

Nazwa Adres Miasto
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne W Leśnicy Kozielska 20 Leśnica

Pozostałe - gmina Leśnica

Nazwa Adres Miasto
Gminny Zarząd Oświaty W Leśnicy Nad Wodą 15 Leśnica
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia W Leśnicy Nad Wodą 15 Leśnica
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Leśnicy Kozielska 20 Leśnica
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Leśnicy Kozielska 20 Leśnica
Szkolneschronisko Młodzieżowe Szkolna 1 Góra Świętej Anny
Zespół Szkolno - Przedszkolny W Raszowej Góry św.anny 91 Raszowa
Zespół Szkolno- Przedszkolny W Zalesiu Śląskim Dworcowa 4 Zalesie Śląskie

Gimnazja - gmina Leśnica - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Specjalne W Zespole Szkół Specjalnych W Leśnicy Kozielska 20 Leśnica
Publiczne Gimnazjum Nad Wodą 15 Leśnica

Dostosuj wyszukiwanie